Przełożenie wyników badań na rzeczywiste działania w firmie – czyli istota rekomendacji

Wyzwania i etyka w badaniach pracowników
03 lipca 2024
angle Proces tworzenia rekomendacji angle Zalety płynące z opracowania rekomendacji angle Podsumowanie

- Samo przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników to dopiero początek. Kluczowym elementem jest analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, które przekładają się na konkretne rekomendacje stanowiące plan działań mający na celu poprawę warunków pracy i zwiększenie satysfakcji zatrudnionych osób - tłumaczy Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Proces tworzenia rekomendacji

Rekomendacje w raporcie końcowym są wynikiem szczegółowej analizy danych zebranych podczas badania satysfakcji pracowników. Analityk, odpowiedzialny za opracowanie raportu końcowego, musi wnikliwie przyjrzeć się wszystkim odpowiedziom i zidentyfikować kluczowe obszary, które wymagają uwagi. Proces ten zaczyna się od analizy ilościowej, która polega na przeglądzie statystyk i wskaźników satysfakcji. Następnie przechodzi się do analizy jakościowej, w której interpretowane są otwarte odpowiedzi pracowników. Tutaj ważne jest zrozumienie kontekstu i subtelności wypowiedzi, które mogą ujawnić ukryte problemy lub niezadowolenie. Analityk szuka wspólnych motywów i powtarzających się kwestii.

 

Istotnym narzędziem w tym procesie jest triangulacja danych, czyli wykorzystanie różnych źródeł informacji, aby potwierdzić wnioski. Na przykład, jeżeli z analizy ilościowej wynika, że większość pracowników jest niezadowolona z komunikacji wewnętrznej, analityk będzie szukał potwierdzenia tego w otwartych odpowiedziach dzięki czemu rekomendacje stają się bardziej precyzyjne i trafne. Podczas procesu tworzenia rekomendacji ważny jest ponadto kontekst organizacyjny, specyfika rynku pracy oraz aktualne trendy w zarządzaniu personelem. Rekomendacje bowiem nie mogą być oderwane od rzeczywistości firmy – muszą być realistyczne i możliwe do wdrożenia.

 

Zobacz też: Wyzwania i etyka w badaniach pracowników

 

Zalety płynące z opracowania rekomendacji

  1. Poprawa warunków pracy - Rekomendacje opracowane na podstawie badania satysfakcji pracowników przede wszystkim, dostarczają konkretnych wskazówek, które mogą być wdrożone w życie, aby poprawić warunki pracy. Są one oparte na rzeczywistych danych i odczuciach pracowników, co zwiększa ich wiarygodność i skuteczność. A dzięki temu, że są one wynikiem dokładnej analizy, są dostosowane do specyficznych potrzeb i problemów danej organizacji.

 

  1. Budowanie otwartości i zaangażowania - Kiedy pracownicy widzą, że ich opinie są brane pod uwagę i prowadzą do realnych zmian, czują się bardziej docenieni i zaangażowani. To z kolei może prowadzić do zwiększenia lojalności i satysfakcji z pracy. Ponadto, regularne badania i wdrażanie rekomendacji pomagają w stworzeniu bardziej elastycznej i responsywnej organizacji, która szybko reaguje na zmieniające się potrzeby pracowników.

 

  1. Poprawa efektywności organizacji - Wdrożenie rekomendacji może prowadzić do zwiększenia produktywności, lepszego zarządzania czasem oraz zmniejszenia liczby konfliktów w miejscu pracy. Na przykład, jeżeli pracownicy wskazują na problemy z komunikacją, wdrożenie regularnych spotkań zespołowych czy systemu feedbacku może znacząco poprawić przepływ informacji i współpracę między działami.

 

  1. Poprawa wizerunku firmy jako pracodawcy - Organizacje, które aktywnie angażują się w poprawę warunków pracy i dbają o satysfakcję pracowników, są postrzegane jako bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Może to przyciągać lepszych kandydatów podczas rekrutacji i zmniejszać rotację pracowników, co jest korzystne zarówno pod względem kosztów, jak i stabilności zespołu.

 

Podsumowanie

Rekomendacje w raporcie końcowym z badania satysfakcji pracowników są cennym elementem, który pozwala na przełożenie wyników badania na konkretne działania. Dzięki szczegółowej analizie danych oraz uwzględnieniu specyfiki organizacji, analityk jest w stanie opracować rekomendacje, które mają realny wpływ na poprawę warunków pracy. Wdrożenie tych rekomendacji w badanej firmie może prowadzić do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy opracowanie rekomendacji jest dodatkowo płatne?

Nie, w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat rekomendacje są integralną częścią raportu końcowego. Raport, włączając rekomendacje, jest wyceniany jako całość, co oznacza, że nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów za opracowanie rekomendacji.

Czy firma Biostat udziela pomocy oraz dokonuje wdrożenia proponowanych rekomendacji?

Nie, naszym zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wyników badania i wyznaczenie rekomendacji na ich podstawie. Nie zajmujemy się jednak wdrażaniem tych działań. Rekomendacje stanowią wskazówki, które mogą Państwo wdrożyć samodzielnie lub z pomocą innych specjalistów.

W jaki sposób sprawdzić czy wdrożenie rekomendacji przyniosło zamierzony skutek?

Aby ocenić skuteczność wdrożonych rekomendacji, zalecamy ponowne przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników po upływie określonego czasu, na przykład po roku. Porównanie wyników z nowego badania z wcześniejszymi wskaźnikami zadowolenia pozwoli ocenić, czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań