Badania
Satysfakcji Pracowników

Badania
Satysfakcji Pracowników

Badania satysfakcji pracowników to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na poznanie poziomu zadowolenia zatrudnionych osób co do wybranych obszarów ich pracy. Aby osiągnąć sukces w organizacji należy wiedzieć, co nasi pracownicy myślą m.in. o atmosferze w pracy czy zapewnianych im warunkach rozwoju (są to jedne z obszarów przeprowadzanych badań).

Etapy badania satysfakcji pracowników

Nie od dziś wiadomo bowiem, że satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem wpływający na efektywność pracy firmy. Badając czynniki istotne z  perspektywy pracowników, uzyskujemy informacje mówiące o ich świadomości, co do wizji i misji przedsiębiorstwa, identyfikacji z wartościami firmy,
a także - mówiące o potrzebach wprowadzenia zmian.

 

Rozwój organizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji pracowników na wysokim poziomie możliwy, jest poprzez identyfikację i integrację wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika.
Wartości ważne dla przedsiębiorstwa oraz wartości ważne
dla pracownika posiadają pewną część wspólną, która z kolei przekłada się na zaangażowanie pracowników.

Efektem takich działań jest wspólne dążenie do czegoś w co wierzą obydwie ze stron. Jeśli wcześnie zdefiniowane zostaną wspólne wartości, to możliwe jest podjęcie w porę odpowiednich działań, które dadzą świetne efekty.

 

Niewłaściwe działania podejmowane w niewłaściwym czasie prowadzą do katastrofy - dopiero kiedy działania prowadzone są w odpowiednim i właściwym czasie możemy liczyć na sukces.

Wartości
przedsiębiorstwa i pracowników

Identyfikacja i integracja wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika umożliwia utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie przy jednoczesnym rozwoju całej organizacji. Działanie takie wymaga jasnego zdefiniowania obowiązujących w przedsiębiorstwie wartości i porównanie perspektywy przedsiębiorstwa z perspektywą pracowników. Oznacza to łączenie osobistych celów z wartościami istotnymi z perspektywy przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykorzystanie wartości odnosi się do tworzenia wizji i misji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Motywowanie i integrowanie pracowników, a także - zarządzania zmianą i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, jest podstawą do stworzenia dobrze działającego przedsiębiorstwa.

Wartości przedsiębiorstwa i pracowników

Powyższy schemat odzwierciedla stan idealny, co oznacza, że kierownictwo zaspokaja harmonijnie nie tylko aspiracje przedsiębiorstwa, ale także pracownicze. Efektem jest wspólne dążenie do czegoś, w co wierzą obie strony, a co za tym idzie - zaangażowanie pracowników w tworzenie misji przedsiębiorstwa oraz zrozumienie i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia i motywacji. Przekłada się to na zyski generowane przez pracownika, który z entuzjazmem i zaangażowaniem wykonuje swoją pracę, a także zgłasza nowe pomysły i propozycje.

Jeśli pracodawcy zależy na pracowniku i stara się spełniać jego oczekiwania, wtedy też pracownikowi znacznie bardziej zależy na pracy i losie całego przedsiębiorstwa.

Zalety płynące z prowadzenia
badania satysfakcji pracowników

  • Sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji,
  • Obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji ze współpracownikami i kierownictwem,
  • Możliwość podjęcie działań usprawniających proces zarządzania,
  • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji,
  • Możliwość weryfikacji oczekiwań oraz możliwości,
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
Zalety płynące z badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników stanowi metodę umożliwiającą dokonanie oceny stopnia satysfakcji oraz rozpoznanie oczekiwań i opinii załogi we wskazanych obszarach problemowych. Skale pomiarowe służą identyfikacji słabych oraz mocnych stron, a także dokonaniu niezbędnych usprawnień.

Copyright @ 2018 - 2022 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań