Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

W lipcu 2021 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat miało okazję współpracować z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Celem współpracy była realizacja badań satysfakcji pracowników. Specjaliści z Centrum Badawczo Rozwojowego Biostat w ramach współpracy zaprojektowali badanie, opracowali kwestionariusz badawczy, przeprowadzili wśród pracowników ankietyzację, a na końcu opracowali raport z przeprowadzonych badań zawierający najważniejsze wnioski oraz rekomendacje. W badaniu wzięło udział łącznie kilkudziesięciu pracowników. Wykorzystaną techniką był wspomagany komputerowo wywiad przy wykorzystaniu strony www (technika CAWI).

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań