Akademia Leona Koźmińskiego

W połowie 2020 roku specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat współpracowali z Akademią Leona Koźmińskiego. Celem współpracy była realizacja badania wśród liderów zespołów pracowniczych. Warto dodać, że Akademia Leona Koźmińskiego uznawana jest za lidera kształcenia biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Badaniem zostały objęte osoby obejmujące kierownicze stanowiska, mające pod sobą przynajmniej kilku podwładnych. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy techniki CAWI. Efektem realizacji badań było przekazanie Zamawiającemu bazy, zawierającej szczegółowe wyniki przeprowadzonej ankietyzacji. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań