SKF S.A.

W listopadzie 2022 roku eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat przygotowali raport po badaniach ankietowych zrealizowanych wśród pracowników SKF S.A. Celem badań było m.in. ustalenie na ile pracownicy tej firmy znają cele, które ona przed sobą stawia oraz dokonanie samooceny odnośnie tego, na ile praca wykonywana przez badanego wpływa na jakość powstających wyrobów. Cały kwestionariusz ankiety składał się z 8 pytań o charakterze zamkniętym. W badaniu wzięło udział 573 pracowników firmy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań