Rotho sp. z o.o.

Od 12 do 23 października 2020 roku członkowie Zespołu Biostat prowadzili badania satysfakcji pracowników firmy Rotho sp. z o.o.  Na proces badawczy składały się następujące etapy realizacji projektu: opracowanie metodologii badawczej i kwestionariusza, realizacja badania internetowego na podstawie danych kontaktowych przekazanych przez Zamawiającego, realizacja badania za pomocą elektronicznych oraz tradycyjnych papierowych ankiet do samodzielnego wypełnienia w siedzibie Zamawiającego, digitalizacja materiału badawczego zebranego przy użyciu ankiet papierowych, analiza statystyczna otrzymanych wyników. Ostatnim etapem było przygotowanie raportu badawczego wraz z wnioskami i rekomendacjami. Warto zaznaczyć, iż spośród 111 pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, nieco ponad 60% zdecydowało się na wypełnienie kwestionariusza ankiety przy pomocy kiosku ankietowego ustawionego na terenie firmy. Dla porównania warto dodać, iż z tradycyjnych papierowych ankiet zdecydowało się skorzystać niewiele ponad 10% uczestników ankietyzacji. Można zatem orzec, iż proponowane przez Zespół Biostat elektroniczne formy wypełniania ankiet cieszą się dużą popularnością wśród respondentów. Kioski ankietowe oferują łatwość i szybkość wypełniania ankiety, jak również możliwość uzyskania podglądu do cząstkowych wyników jeszcze w trakcie trwania badania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań