Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

W grudniu 2022 roku Zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat realizował badania satysfakcji pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W badaniu wzięło udział łącznie 43 pracowników tej instytucji. Przeprowadzone badania miały przede wszystkim charakter ilościowy, choć nie zabrakło w nich również elementów badań jakościowych. Narzędziem badawczym wykorzystywanym w ich trakcie był internetowy kwestionariusz ankiety (technika CAWI). Pytania, które zostały w nim zawarte, dotyczyły 7 obszarów: warunki i organizacja pracy, rozwój i dostępność szkoleń, atmosfera w pracy, komunikacja w pracy, lojalność wobec firmy, system ocen pracowniczych, współpraca z przełożonymi. W ramach każdego obszaru badani odpowiadali na kilka pytań o charakterze zamkniętym. Pytania te przybrały postać twierdzeń. Zadaniem badanych było ocenienie na skali od 1 do 6 jak bardzo się oni z nimi zgadzają (1 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie nie”, 6 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie tak”). Po zakończeniu badania obliczono średnią dla każdego z 7 wyżej wymienionych obszarów. Średnia arytmetyczna ocena z owych 7 obszarów stanowiła natomiast ogólny wskaźnik satysfakcji pracowników OKE w Warszawie. Na podstawie otrzymanego materiału empirycznego został następnie opracowany raport zawierający wyniki badania oraz wynikające z ich interpretacji, dokonanej przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat, rekomendacje.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań