Volkswagen Bank Polska S.A

„Volkswagen Bank Polska S.A. zlecił firmie BioStat badanie, którego przedmiotem było opracowanie raportu ewaluacji, a zakres obejmował analizę testów wiedzy, analizę ankiet satysfakcji, analizę przyrostu kompetencji menadżerskich i niemenadźerskich oraz przeprowadzenie badania ankietowego(CAWI) dot. respektowania równości szans w projekcie. Raport został przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty zgodnie z harmonogramem określonym w umowie oraz oczekiwaniami zamawiającego”

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań