AGH

Razem z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, uczestniczymy w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie”, w którym przeprowadzamy początkowy i końcowy bilans kompetencji studentów biorących udział w projekcie. Projekt realizowany w ramach programu Power 3.5, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań