Etisoft

„Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z programem i harmonogramem określonym w umowie oraz z należytą starannością i profesjonalizmem. Zlecona praca wykonana rzetelnie, na wysokim poziomie. Firma bez zastrzeżeń wywiązała się z zawartej umowy. Raport z badania przygotowano czytelnie i przejrzyście.”

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań