Final

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w okresie od marca do czerwca 2022 r. realizowało na zlecenie Finał S.A.

 

  • badanie zaangażowania pracowników. Do szczegółowych obowiązków Biostat należało:
  • Przygotowanie metodologii i kwestionariusza badawczego we współpracy z Finał S.A.;
  • Poprowadzenie kampanii informacyjnej na temat badania wśród pracowników;

 

Uruchomienie systemu badawczego i bieżące informowanie Finał S.A. o stanie realizacji badania;
Analiza wyników badania oraz sporządzenie opracowań podsumowujących zebrane wyniki.

 

Realizacja badania przebiegała rzetelnie i terminowo. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w pełni wywiązało się z realizacji zlecenia. Szczególnie cenimy sobie profesjonalizm oraz pełne wsparcie merytoryczne od momentu złożenia zamówienia, aż po prezentację raportów końcowych.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań