LW „Bogdanka” S.A.

W październiku 2022 roku eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat przeprowadzili badania pracowników na zlecenie LW „Bogdanka” S.A. Realizacja tego projektu miała na celu dostarczenie informacji mających przyczynić się do poprawy kultury organizacji w firmie oraz poziomu zadowolenia pracowników. W badaniu wzięli udział zarówno pracownicy fizyczni, jak i pracownicy umysłowi. Próba badawcza stanowiła aż 756 osób. Zdecydowana większość pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety miała charakter zamknięty, jednak znalazło się w nim również miejsce dla kliku pytań otwartych, w których pracownicy mogli podzielić się pisemną opinią o swoim miejscu pracy. Rezultatem przeprowadzonych badań było powstanie raportu, w którym przedstawiono najważniejsze wnioski i rekomendacje.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań