DB Schenker

„Firma BioStat realizowała dla spółki DB Schenker Rail Polska S.A. badania opinii pracowników. Badaniem objęto około sześć tysięcy pracowników firmy z krajów: Polski i Rumunii. Firma w profesjonalny sposób przeprowadziła badanie oraz przygotowała raporty i prezentację z badania dla poszczególnych działów i pionów Spółki. Osoby odpowiedzialne za realizację  wykonały usługę rzetelnie i terminowo.”

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań