Ciech S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat realizowało pod koniec 2021 roku badanie pulse check wśród pracowników grupy CIECH. Była to już druga edycja tego badania – pierwsza miała miejsce pod koniec 2020 roku. W badaniu wzięło udział 314 pracowników grupy CIECH pracujących w 9 lokalizacjach (w tym w oddziałach zagranicznych) na różnych stanowiskach pracy.

Badanie miało charakter ilościowy – jego uczestnicy odpowiadali na 30 pytań o charakterze zamkniętym. Kwestionariusz ankiety został podzielony na 6 bloków tematycznych. Przeprowadzenie badania „pulse check” pozwoliło ocenić poziom zaangażowania pracowników w wykonywanie swojej pracy, a także zbadać poziom satysfakcji z jej wykonywania. W trakcie badań respondenci ocenili również działania grupy CIECH związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy w trakcie epidemii COVID-19. Dla każdego bloku pytań została, na podstawie odpowiedzi badanych, wyliczona średnia ocena (mieszcząca się w przedziale od 1 do 6). Efektem końcowym badania było powstanie raportu, w którym prócz szczegółowych wyników badań znalazły się najważniejsze wnioski i rekomendacje.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań