Velvet Care

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostatw okresie od grudnia 2021 r. do maja 2022 r. realizowało na zlecenie Velvet CARE Sp. z o.o. badanie zaangażowania pracowników.

Do szczegółowych obowiązków Biostat należało:

  1. Przygotowanie metodologii i kwestionariusza badawczego we współpracy z Velvet CARE Sp. z o.o.;
  2. Uruchomienie systemu badawczego i bieżące informowanie Velvet CARE Sp. z o.o. o stanie realizacji badania;
  3. Analiza wyników badania oraz sporządzenie opracowań podsumowujących zebrane wyniki.

Realizacja badania przebiegała kompleksowo, rzetelnie i terminowo. Biostat bardzo szybko reagowało na wszelkie pytania z naszej strony, proces od początku do końca był wspierany przez konsultantów firmy Biostat Badanie realizowane było równolegle w dwóch Spółkach: Velvet CARE i czeskiej Spółce Moracell należącej do Velvet CARE, w różnych wersjach językowych. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w pełni wywiązało się z realizacji zlecenia. Podczas całego procesu konsultanci Biostat byli bardzo pomocni, szybko reagowali na pytania i oczekiwania, bardzo sprawnie udzielali także wsparcia w zakresie komunikacji i promocji badania w firmie. Szczególnie cenimy sobie profesjonalizm i wiedzę merytoryczną, wysoki poziom orientacji na klienta oraz efektywność procesową. Z pewnością przy kolejnych realizacjach Biostat będzie dla nas preferowanym dostawcą.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań