AstraZeneca

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat mieli przyjemność przeprowadzić badania, których zleceniodawcą była AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. Badania te polegały na ankietyzacji pracowników tej firmy, a ich celem było poznanie wybranych opinii i postaw pracowników. Badanie te zostało przeprowadzone w dniach 23-30 września 2021 roku. Należy podkreślić, iż dzięki przestrzeganiu zasad anonimowości oraz odpowiednio dobranej technice badawczej (CAWI) w badaniu udało się uzyskać wysoki odsetek response rate (tj. wysoki odsetek pracowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu).

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań