Lewiatan

Na zlecenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan realizujemy badanie pracodawców, działających w obszarze medyczno-społecznym, u których, jest realizowane kształcenie praktyczne.  Badanie wpisuje się w projekt dotyczący dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.  Celem projektu realizowanym przez nas, jest określenie kosztochłonności kształcenia praktycznego, po stronie pracodawców. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań