BIAL-MICH SP. Z O.O.

Od 15 do 26 listopada 2021 roku Zespół Biostat realizował badania satysfakcji pracowników firmy zajmującej się spedycją i transportem BIAL-MICH SP. Z O.O. Na całość procesu badawczego składały  się następujące etapy realizacyjne: opracowanie metodologii i kwestionariusza badawczego, realizacja badania internetowego na podstawie danych kontaktowych przekazanych przez Zamawiającego, analiza otrzymanych wyników oraz opracowanie raportu. Warto podkreślić, iż realizację badania oparto na technice internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAWI. Do badania zaproszono łącznie 17 osób, z czego wszystkie zgodziły się na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Należy w tym miejscu podkreślić, iż wszystkim respondentom zapewniono anonimowość, co mogło stanowić jedną z przyczyn współczynnika response rate na poziomie 100%. Badani odpowiadali na pytania zgrupowane w 7 blokach tematycznych. Większość pytań miała charakter zamknięty, jednak w kwestionariuszu znalazły się także dwa pytania o charakterze otwartym. Na podstawie uzyskanych podczas badania odpowiedzi respondentów opracowano 5 kluczowych wniosków oraz 5 rekomendacji do dalszych działań mających na celu podnoszenie satysfakcji pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań