NETBOX

Od 22 czerwca 2022 roku do 19 lipca 2022 roku specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat prowadzili badania satysfakcji pracowników firmy NETBOX. Warto podkreślić, iż NETBOX to rodzinna firma, zajmująca się produkcja różnego rodzaju opakowań. Zadaniem ekspertów z CBR Biostat było zmierzenie poziomu satysfakcji osób pracujących w różnych działach firmy i mających różną długość stażu pracy. W celu realizacji badań posłużono się dwoma technikami badawczymi. Pierwszą z nich było wykorzystanie kiosków ankietowych, które zostały ustawione na terenie firmy. Drugą techniką było wysyłanie do pracowników wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w badaniu oraz linkiem do elektronicznego kwestionariusza ankiety (technika CAWI). Należy podkreślić, iż zdecydowana większość pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, zdecydowała, iż ankietę wypełni korzystając z kiosku ankietowego. Kwestionariusz ankiety zawierał 58 pytań zgrupowanych w 8 bloków tematycznych. Zdecydowaną większość z nich stanowiły pytania zamknięte, jednak w kwestionariuszu nie zabrakło również miejsca dla trzech pytań otwartych, w których pracownicy mogli udzielić szerszej pisemnej wypowiedzi dzieląc się w ten sposób swoją opinią o firmie – jej zaletach ale również elementach, które wymagają poprawy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań