Chromavis

Na przełomie września i października 2022 roku eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat współpracowali z firmą Chromavis przy okazji realizacji badań satysfakcji pracowników. Celem realizacji tego badania było dostarczenie informacji, które mogą się przyczynić do poprawy kultury organizacyjnej w firmie oraz zwiększenia poziomu zadowolenia jej pracowników. Badaniem zostało objętych 84 pracowników Chromavis pracujących na różnych stanowiskach. Odpowiadali oni na pytania związane m.in. z szkoleniami i rozwojem, komunikacją i przepływem informacji w firmie, wizerunkiem firmy, zaangażowaniem w wykonywanie swojej pracy oraz czynnikami, które ich do niej motywują. W efekcie zrealizowanych badań ich Zleceniodawca otrzymał raport, w którym przedstawiono m.in. 10 najlepiej ocenianych przez pracowników aspektów związanych z pracą oraz 10 aspektów, które wymagają dalszego doskonalenia. Eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat opracowali także zestaw 12 rekomendacji dla dalszych działań zwiększających poziom satysfakcji pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań