KGHM Polska Miedź

„Firma BioStat zrealizowała dla nas badanie, którego przedmiotem było wykonanie następujących czynności: realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), badanie ankietowe, analiza danych ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów cząstkowych i końcowego oraz opracowanie prezentacji danych. Firma wykonała badanie rzetelnie, terminowo, przedstawiając raport końcowy spełniający wymagania Zamawiającego”

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań