Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Od 10 do 23 maja 2021 roku odbyły się badania zaangażowania pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat zaprojektowali metodologię tego badania, stworzyli kwestionariusz badawczy, zrealizowali badanie posługując się techniką CAWI, dokonali analizy otrzymanych wyników, na podstawie których opracowali końcowy raport. W celu ankietyzacji, do pracowników wysłane zostały zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu na służbowe indywidualne adresy e-mail. Otrzymane przez pracowników wiadomości zawierały informację dotyczącą zakresu tematycznego badania, daty rozpoczęcia i zakończenia badania oraz sposobu uzyskania dostępu do kwestionariusza. Wiadomość z zaproszeniem ujmowała także zapewnienie anonimowości pomiaru, dane Wykonawcy oraz osób obsługujących helpdesk dla pracowników. W trakcie ankiety pracownicy samodzielnie odczytywali z ekranu treść pytań i udzielali odpowiedzi, które w czasie rzeczywistym zapisywane były na serwerze Wykonawcy. Należy podkreślić, iż w badaniu wzięło udział 201 pracowników pracujących na różnych stanowiskach pracy. Pytania, na które odpowiadali ankietowani, zostały zgrupowane w 9 blokach. Warto dodać, iż w ramach badania został dodatkowo zrealizowany pomiar benchmarkowy pozwalający na porównanie satysfakcji pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych z innymi pracownikami administracji publicznej oraz zajmującymi się zadaniami z zakresu polityki gospodarczej i społecznej.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań