PGNIG

PGNiG SA nawiązało współpracę z Firmą „Biostat” dwa lata temu, poszukując
wykonawcy badania poziomu zadowolenia pracowników z usług wewnętrznych.
Wysoka ocena współpracy w 2021 roku zdecydowała o tym, że podjęto decyzję
o skierowaniu zapytania ofertowego do „Biostat” również w bieżącym roku.
Współpracę ze specjalistami oddelegowanymi do obsługi projektu przez „Biostat” należy ocenić bardzo dobrze, na co składają się czynniki, takie jak: rzetelność, terminowość czy dyspozycyjność. Pracownicy „Biostat” wypełniają przyjęte na siebie obowiązki w sposób należyty, będąc otwartymi na sugestie merytoryczne i techniczne. Wszelkie powinności umowne realizują zgodnie z przyjętym harmonogramem współpracy. Ponadto bardzo szybko odpowiadają na wszelkie pytania i prośby zarówno w okresie przygotowywania badania, jak i podczas jego realizacji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań