english

Badania pracowników

Badania pracowników są idealnym narzędziem pozwalającym na dokonanie wieloaspektowej diagnozy w poszczególnych obszarach rzeczywistości organizacyjnej związanej z pracownikami.

Diagnoza może zostać przeprowadzona w zakresie:
  • Odczuwanej satysfakcji,
  • Zaangażowania i motywacji pracowników,
  • Istnienia luk kompetencyjnych
  • Potrzeb szkoleniowych
Wszystkie te aspekty są istotne ze względu na poprawne funkcjonowanie organizacji, a wszelakie niezauważone problemy mogą prowadzić do obniżenia wydajności, jakości oferowanych produktów lub usług czy niewykorzystania istniejącego potencjału. Możliwy jest także odpływ najbardziej utalentowanych pracowników. 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831