Badania satysfakcji pracowników
Badania
Satysfakcji Pracowników

Badania
Satysfakcji Pracowników

Badania satysfakcji pracowników to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na poznanie poziomu zadowolenia zatrudnionych osób co do wybranych obszarów ich pracy. Aby osiągnąć sukces w organizacji należy wiedzieć, co nasi pracownicy myślą m.in. o atmosferze w pracy czy zapewnianych im warunkach rozwoju (są to jedne z obszarów przeprowadzanych badań).

Etapy badania satysfakcji pracowników

Nie od dziś wiadomo bowiem, że satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem wpływający na efektywność pracy firmy. Badając czynniki istotne z  perspektywy pracowników, uzyskujemy informacje mówiące o ich świadomości, co do wizji i misji przedsiębiorstwa, identyfikacji z wartościami firmy,
a także - mówiące o potrzebach wprowadzenia zmian.

 

Rozwój organizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji pracowników na wysokim poziomie możliwy, jest poprzez identyfikację i integrację wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika.
Wartości ważne dla przedsiębiorstwa oraz wartości ważne
dla pracownika posiadają pewną część wspólną, która z kolei przekłada się na zaangażowanie pracowników.

Efektem takich działań jest wspólne dążenie do czegoś w co wierzą obydwie ze stron. Jeśli wcześnie zdefiniowane zostaną wspólne wartości, to możliwe jest podjęcie w porę odpowiednich działań, które dadzą świetne efekty.

 

Niewłaściwe działania podejmowane w niewłaściwym czasie prowadzą do katastrofy - dopiero kiedy działania prowadzone są w odpowiednim i właściwym czasie możemy liczyć na sukces.

Wartości
przedsiębiorstwa i pracowników

Identyfikacja i integracja wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika umożliwia utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie przy jednoczesnym rozwoju całej organizacji. Działanie takie wymaga jasnego zdefiniowania obowiązujących w przedsiębiorstwie wartości i porównanie perspektywy przedsiębiorstwa z perspektywą pracowników. Oznacza to łączenie osobistych celów z wartościami istotnymi z perspektywy przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykorzystanie wartości odnosi się do tworzenia wizji i misji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Motywowanie i integrowanie pracowników, a także - zarządzania zmianą i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, jest podstawą do stworzenia dobrze działającego przedsiębiorstwa.

Wartości przedsiębiorstwa i pracowników

Powyższy schemat odzwierciedla stan idealny, co oznacza, że kierownictwo zaspokaja harmonijnie nie tylko aspiracje przedsiębiorstwa, ale także pracownicze. Efektem jest wspólne dążenie do czegoś, w co wierzą obie strony, a co za tym idzie - zaangażowanie pracowników w tworzenie misji przedsiębiorstwa oraz zrozumienie i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia i motywacji. Przekłada się to na zyski generowane przez pracownika, który z entuzjazmem i zaangażowaniem wykonuje swoją pracę, a także zgłasza nowe pomysły i propozycje.

Jeśli pracodawcy zależy na pracowniku i stara się spełniać jego oczekiwania, wtedy też pracownikowi znacznie bardziej zależy na pracy i losie całego przedsiębiorstwa.

Zalety płynące z prowadzenia
badania satysfakcji pracowników

  • Sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji,
  • Obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji ze współpracownikami i kierownictwem,
  • Możliwość podjęcie działań usprawniających proces zarządzania,
  • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji,
  • Możliwość weryfikacji oczekiwań oraz możliwości,
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
Zalety płynące z badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników stanowi metodę umożliwiającą dokonanie oceny stopnia satysfakcji oraz rozpoznanie oczekiwań i opinii załogi we wskazanych obszarach problemowych. Skale pomiarowe służą identyfikacji słabych oraz mocnych stron, a także dokonaniu niezbędnych usprawnień.

Copyright @ 2018 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań