Tag: badanie organizacji (9)

O organizacjach

Pojęcie organizacji, stanowi potencjalne wyzwanie interpretacyjne, dlatego w celu jego przybliżenia posłużymy się definicjami stworzonymi przez J. Szczepańskiego ⭐ ⚡


Struktura Organizacji

✅ Grupy formalne najczęściej przybierają postać struktury hierarchicznej o przejrzyście ustanowionym podziale zadań i ról ✅


Komunikacja

⭐ Komunikacja ⚡ - Zobacz jak definiujemy ten termin


Badania organizacji

Badania diagnostyczne ✅ i wspomagające procesy decyzyjne w organizacjach ❗


Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej. Pracownicy mający ze sobą styczność, z czasem wychodzą poza ramy zachowań formalnych, rozwijając pomiędzy sobą zarówno stosunki sympatii jak


Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych ⭐, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają stosunki nieformalne, powstałe na gruncie wspólnego uczestnictwa jednostek w rzeczywistości organizacyjnej ⭐


Badanie kultury organizacyjnej

⭐ Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości. ⭐


Badanie kultury organizacyjnej dla FCA Sp. z o.o.

Badania satysfakcji pracowników ✅ Realizacja badania kultury organizacyjnej ✅ - FCA Sp. z o.o.


Zalety badania organizacji metodą analizy sieci społecznych (SNA)

Analiza sieci społecznych (SNA) ⚡ to metoda badawcza analizująca relacje między jednostkami, pomagająca organizacjom w optymalizacji komunikacji, identyfikacji kluczowych pracowników oraz wspieraniu innowacyjności i zarządzania wiedzą. ⚡


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań