Tag: badanie organizacji (13)

Struktura Organizacji

✅ Grupy formalne najczęściej przybierają postać struktury hierarchicznej o przejrzyście ustanowionym podziale zadań i ról ✅


Komunikacja

⭐ Komunikacja ⚡ - Zobacz jak definiujemy ten termin


Role jednostki w grupie

✅ Rola, jaką pełnią jednostki w grupie jest zależna od wielu czynników. ✅


Grupy formalne

⭐ Organizacje same w sobie stanowią grupy celowe, jednak ich wewnętrzna struktura najczęściej podzielona jest na funkcjonalne jednostki zadaniowe ⚡


Zespoły zadaniowe

✅ Zespoły zadaniowe - Definicja ✅


Grupy nieformalne

✅ Grupy nieformalne ✅ Definicja


Czynniki wpływające na powstawanie grup nieformalnych

⭐ Zobacz co generuje powstanie grup nieformalnych ⚡


Normy, wartości, wzory postępowania w grupach nieformalnych

⭐ Zachowanie pracowników w obrębie organizacji jest określone przez zbiór zasad, narzucanych pracownikom odgórnie ⭐


Kliki

⚡ Grupy nieformalne istniejące w obrębie organizacji mogą przybierać różnorakie formy. Także tzw. klik. ✅


Badania organizacji

Badania diagnostyczne ✅ i wspomagające procesy decyzyjne w organizacjach ❗


Badanie kultury organizacyjnej

⭐ Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości. ⭐


Badanie kultury organizacyjnej dla FCA Sp. z o.o.

Badania satysfakcji pracowników ✅ Realizacja badania kultury organizacyjnej ✅CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań