Tag: badania 360 (6)

Badania 360

Badania 360⁰ ⚡ to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę kompetencji pracowników⭐


Podejście jakościowe

⭐ Jakościowe podejście do badania 360⁰ w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach badania kwestionariuszowego. ⭐


Wykorzystanie technik projekcyjnych

⭐ Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym ⚡


Efekty badania

⭐ Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej. ⭐


Dedykowana aplikacja

⭐ Opis aplikacji dedykowanej do sprawnej realizacji badania 360 ⭐


Badanie 360

Sprawdź jak przeprowadzić badanie 360 ⚡ ⚡ Sprawdź silne oraz słabe strony pracownika


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań