english

Badania organizacji

Realizowane przez Nas badania organizacji wspomagają procesy zarządzania przebiegających w ramach konstrukcji zespołów zadaniowych, jak również identyfikacji i niwelowaniu wpływu czynników destabilizujących funkcjonowanie organizacji np. ukrytych konfliktów oraz diagnozę poziomu funkcjonującej kultury organizacyjnej.

Realizujemy badania w zakresie:
  • Stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych
  • Struktury grup pracowniczych
  • Identyfikacji klik
  • Kultury organizacyjnej
Oferowane badania pozwalają na pozyskanie informacji związanych ze stosunkami interpersonalnymi panującymi wewnątrz organizacji, umożliwiają one określenie dróg obiegu informacji, struktur nieformalnych oraz ich siły oddziaływania na organizację, a także adekwatności obowiązującej kultury organizacyjnej do potrzeb i celów organizacji. Wszystkie te obszary mają duży wpływ na możliwość realizacji określonych celów, a ich poprawne funkcjonowanie przekłada się na sukces organizacji.
 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831