english

Aktualności

Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów

26.11.2016

Na skorzystanie z naszej oferty badania pracowników zdecydowała się kolejna firma obecna na GPW. 

Współpraca z Lear Corporation

25.11.2016

W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Lear Corportation w zakresie badań satysfakcji pracowników.

Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa

21.09.2016

Mieliśmy przyjemność współpracować z Instytutem Lotnictwa w zakresie badania satysfakcji pracowników i możliwości realizacji przez nich swoich ambicji naukowych.

Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

01.04.2016
Na zlecenie największej, niezależnej polskiej kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k., rozpoczynamy projekt badawczy składający się z badania kompetencji pracowników (360 stopni) oraz badania satysfakcji pracowników.

Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

12.02.2015

 Z przyjemnością informujemy o zakończeniu badania satysfakcji pracowników UKNF, które rozpoczęliśmy w grudniu 2014 r.

Projekt Integralny - nowe podejście do rozwoju organizacji

09.04.2014

Pragniemy poinformować, że nasza firma rozpoczęła partnerską współpracę z dr. Tomaszem Skalskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego przy projekcie nakierowanym na wspieranie metod zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach.

Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.

14.01.2014

Rozpoczynamy współpracę w ramach badania satysfakcji pracowników z ZPUE Holding.

Bezpłatne narzędzie do diagnozy ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy

14.01.2014

Pragniemy poinformować Państwa o zakończeniu prac, które były prowadzone przez naszych ekspertów nad bezpłatnym i automatycznym narzędziem pozwalającym na diagnozowanie występowania ryzyk psychospołecznych w miejscach pracy.

Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność

11.09.2013

Nasi eksperci z powodzeniem zakończyli badanie ewaluacyjne produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”.

Współpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy

22.07.2013

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o uczestnictwie naszego zespołu w badaniu ewaluacyjnym dotyczącym produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego, realizowanego przez NSZZ Solidarność w partnerstwie z Zakładem Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831