english

Badania 360

Badania 360⁰ to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Najczęściej, ze względu na swój charakter, stosowane jest w ramach badania kadry menadżerskiej.

Istotnym elementem każdego badania 360⁰ jest uchwycenie obrazu danego pracownika z wszystkich perspektyw w zakresie poszczególnych obszarów związanych z jego obowiązkami i stosunkami społecznymi. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni i przełożeni, a także dokonywana jest samoocena. 

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowane informacje zwrotne na temat poszczególnych pracowników. Istotne jest pozyskanie oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera przez osoby z jego najbliższego otoczenia organizacyjnego. Dzięki temu można określić także posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych grupach pracowniczych.
 
Proponowany przez Nas proces badawczy jest za każdym razem „szyty na miarę” każdego klienta. Wynika to z różnorodności potrzeb organizacji, a także ich charakteru. Z tego względu różny jest także zakres badania konkretnych pracowników organizacji.

Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do większej efektywności i pozwolą wyznaczyć drogę rozwoju pracowników poddanych badaniu, tak, by zniwelować siłę oddziaływania ich słabych stron oraz rozwinąć ich potencjał. 

Badania 360⁰ mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych, zarówno tych ilościowych, jak  jakościowych lub mieszanych. Przy realizacji pomiarów wykorzystujemy autorski system badawczy.


 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831