Tag: eNPS (2)


Przykładowa ankieta eNPS

Ankieta eNPS ⚡ mierzy zadowolenie pracowników poprzez pytanie o skłonność do polecenia firmy (w skali 0-10). Odpowiedzi klasyfikują się na Promotorów (9-10), Neutralnych (7-8), i Detraktorów (0-6). ⚡


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań