Tag: badanie satysfakcji pracowników (37)


O nas

 

Co nas wyróżnia?

  • 17 lat doświadczenia;
  • ekspercki zespół badawczy;
  • doświadczenia w sferze naukowej i biznesowej;
  • sprawdzona metody i narzędzia badawcze;
  • autorska platforma badawcza
 

Dbamy o satysfakcję naszych Klientów i ich pracowników

Naszym celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych naszych Klientów, pozwalając im na optymalizację sposobów funkcjonowania ich organizacji oraz na wykorzystywanie przez nich do maksimum szans i możliwości, jakie niesie ze sobą efektywne zarządzanie pracownikami. Nasze wsparcie przekłada się na biznesowy sukces naszych Klientów!
 
 

Profesjonalizm, który daje satysfakcję

Na każdym kroku łączymy naszą szeroką wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem - pozwala nam to świadczyć usługi badawcze na najwyższym możliwym poziomie oraz wspierać podmioty niezależnie od branży, w której działają. Wśród naszych zadowolonych Klientów znalazły się m.in. przedsiębiorstwa sektora finansowego, badawczo-rozwojowego, doradctwa prawnego czy automotive. Sprawdź program do realizacji badań SurvGo.
 

Kontakt

 

 

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807
 
Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: 32 4221707
Fax: 32 4408564
Tel. kom.: 666 069 831
Email: bsp@biostat.com.pl


O metodach

„Nauka jest szczególnego rodzaju wiedzą zobiektywizowaną w postaci określonych wytworów, a także szczególnego rodzaju działalnością zbiorową ludzi, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowaną, wytwarzającą taką wiedzę. Działalność naukotwórcza uczonych podlega określonym normom, które wskazują przede wszystkim warunki, jakie winny spełniać wytwory. Normy te określają także sposoby otrzymywania wiedzy naukowej. Nie mają one charakteru sformalizowanych przepisów, są raczej nakazami postępowania zgodnego z pewnymi przewodnimi wartościami.”.[1]Same normy naukowości stanowią ważny składnik kultury i są przedmiotem zainteresowania socjologii wiedzy.

Metodologia nauki, która jest teraz głównym obiektem zainteresowania, musi traktować obowiązujące normy jako obowiązujące absolutnie i wymagać ich bezwzględnego stosowania. W każdej nauce wyróżnione zostały dwa poziomy: teoretyczny i empiryczny. Poziom rozważań teoretycznych polega w skrócie na takim powiązaniu twierdzeń i pojęć by te złożyły się na kompletną teorię. Dobrze zbudowana teoria pozwala odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania:

1. dlaczego określone zjawiska przebiegają w charakterystyczny dla siebie sposób,
2. jakie zdarzenia są prawdopodobne w przyszłości,
3. jakie działania pozwolą osiągnąć pewien wyznaczony przez nas cel

Cytujac dalej: „Teoretyk, ustalając zależności przyczynowo-skutkowe wskazuje na przyczyny główne i uboczne określonych zjawisk społecznych. W rezultacie znajomość teorii, umożliwiając trafną diagnozę, wybór właściwych środków, przewidywanie następstw stosowanych środków, uwalnia od fikcji i mitów.”[2]

Trzeba pamiętać jednak, że twierdzenia teoretyczne są prawdziwie w sensie koherencyjnym, a niekoniecznie w sensie klasycznym. W związku z tym wypracowane zostały pewne metody badań empirycznych zbierających dowody w służbie określonej teorii. Ważne jest jak pisze Henryk Januszek wraz z Janem Sikorą, że odteoretyzowanie badań empirycznych prowadzi do tak zwanego płaskiego empiryzmu, banalności stwierdzeń, jednostronności metodycznej i statystycznego ujęcia rzeczywistości społecznej.[3]

Istnieją dwa rodzaje rozumowania i budowy teorii:

1. rozumowanie indukcyjne – wyjście od szczegółu, do ogółu (przykład: Sokrates jest śmiertelny, z obserwacji wynika, że Sokrates jest człowiekiem, wszyscy obserwowani ludzie są śmiertelni)
2. rozumowanie dedukcyjne – podejście od ogółu do szczegółu (przykład: wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, Sokrates jest śmiertelny)[4]

W naukach społecznych stworzono wiele wariacji tych pojęć ale zawsze były one powiązanie z teoretyczną warstwą (w zależności teoria czasem stanowiła tło badan empirycznych, a czasem cytuje się dane empiryczne by podeprzeć argumenty teoretyczne). Ogólnie rzecz biorąc, nie istnieje recepta na prowadzenie badań w ramach nauk społecznych. Mogą się one rozwijać na wiele różnych sposobów, których tradycyjne spojrzenie na naukę nie uwzględnia. Nauka zależy jedynie od logicznego rozumowania oraz obserwacji.[5]
   
Badania empiryczne muszą być przeorowadzone z uwzględnieniem przyjętych metodam, które w najogólniejszym podziale, można rozróżnić na Metody Ilościowe, Metody Jakościowe oraz Metody Analizy. Warto także wskazać na możliwość wykorzystywania/użycia w trakcie zbierania materiału badawczego Technik Pomocniczych.
 

[1] T. Sozański, Co to jest nauka, Uniwersytet Jagielloński, s.1
http://www.cyf-kr.edu.pl/~ussozans/nauka.pdf [dostęp na 27.06.2012]
[2] H. Januszek, J. Sikora , Podstawy socjologii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1997, s. 107
[3] Tamże, s. 108
[4] E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa, 2008, s. 61
[5] Tamże, s. 72-73

 


Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu określenie stopnia zadowolenia pracowników z podejmowanej przez nich pracy zarobkowej, z uwzględnieniem jej charakteru oraz warunków jej towarzyszących. Realizacja pomiaru satysfakcji pracowników pozwala na identyfikację obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowią organizacyjny „stan zapalny” oraz tych, które są atutami organizacji.

Wysoki poziom satysfakcji i motywacji pracowników może stanowić istotną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, pozwalającą na pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwyższych kwalifikacjach.

Należy także zwrócić uwagę, że na satysfakcję z pracy składa się wiele czynników, które często maja związek z uwarunkowaniami danego regionu oraz cech demograficznych i osobowościowych pracowników.  Jest to kwestia o tyle ważna, że pracownicy stanowią zróżnicowaną grupę w której dla części satysfakcja z pracy może płynąć z niewielkiego zakresu obowiązków i wymagań. Z drugiej strony znajdować mogą się osoby ambitne, potrzebujące wyzwań i możliwości rozwoju. Stąd też realizowane badanie uwzględniać będzie nie tylko pomiar obecnej sytuacji, ale także stanowić będzie diagnozę konkretnych potrzeb zatrudnianych pracowników wraz z uwzględnieniem ich źródła.

Realizacja badania może mieć także różnoraki charakter, dostosowany do potrzeb organizacji zlecającej. Badanie może przebiec w kierunku pomiaru satysfakcji konkretnych pracowników, działów funkcjonalnych jak i całości zatrudnionych. Dlatego też metody badawcze wraz z narzędziami zostaną dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji zlecającej.

Pomiar satysfakcji pracowników może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Istotną rolę odgrywa także analiza danych udostępnionych przez organizację zlecającą np. na temat poziomu absencji pracowników czy struktury organizacyjnej.

Pomiar może zostać przeprowadzony zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jaki z wykorzystaniem łącza internetowego poprzez wykorzystanie autorskiej platformy badawczej eCRF.biz, która umożliwia pracownikom organizacji zlecającej logowanie się do systemu i zdalne wypełnienie kwestionariusza.

Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej. Pracownicy mający ze sobą styczność, z czasem wychodzą poza ramy zachowań formalnych, rozwijając pomiędzy sobą zarówno stosunki sympatii jak


Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych {star}, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają stosunki nieformalne, powstałe na gruncie wspólnego uczestnictwa jednostek w rzeczywistości organizacyjnej {star}


Kim jesteśmy

{star} Misją firmy BioStat {check} jest umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie informacji.


Badania opinii pracowników – NKG Ceramics Sp. z o.o.

Badania satysfakcji pracowników. {check} Realizacja badań. {check}


Badanie kultury organizacyjnej dla FCA Sp. z o.o.

Badania satysfakcji pracowników {check} Realizacja badania kultury organizacyjnej {check}


Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.

Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding {check} Badania pracowników {check} Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników {check}


Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego {check} Sprawdź jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników {exclamation}


Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

{storm} Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. {star}


Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa

Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa {star} Badanie satysfakcji pracowników {star}


Współpraca z Lear Corporation

Współpraca z Lear Corporation {star} Współpracuj z Biostat {star} Badania satysfakcji pracowników {star}


Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów

Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów {star} Przeprowadź badanie pracowników wraz z ekspertami Biostat {star}


Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność

Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność. {storm} Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy. {check}


Mapa strony

{check} Mapa strony {check}


Referencje

{check} Referencje klientów {check}


Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

Zadowoleni pracownicy to sukces każdej firmy {storm}. Satysfakcja pracownika {storm} przekłada się na jego efektywność i produktywność. Przeprowadzaj regularnie badania satysfakcji pracowników. {check}


Badanie satysfakcji pracowników - pracowniczy problem

Skorzystaj z rozwiązań jakie daje rynek. Dbaj o swoich pracowników. {storm} Bądź firmą, która daje możliwości. Przeprowadź badanie satysfakcji pracowników. {storm} Już dziś zadzwoń do BioStat {exclamation}{exclamation}


Regulamin

{check} Regulamin portalu badania-satysfakcji-pracownikow.pl {check}


Anonimowość w badaniu pracowników – dlaczego jest ważna?

Anonimowość w badaniu pracowników zapewnia większe zainteresowanie badaniem wśród pracowników. {check} e-badania pracowników podniosą wydajność Twojej firmy {exclamation}{exclamation}


Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników produkcji?

Sprawdź jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników {exclamation} Zyskaj przewagę konkurencyjną {storm}


Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej – jak i dlaczego warto je realizować?

Badania satysfakcji {check} Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki badaniom satysfakcji {exclamation} Badaj regularnie satysfakcję pracowników i zyskaj przewagę konkurencyjną {star}


Benchmark w badaniach pracowników – jak porównać poziom satysfakcji pracowników z konkurencją

Sprawdź poziom satysfakcji pracowników i porównaj ją z konkurencją {exclamation} Badania satysfakcji klientów {check} Badanie opinii klientów {check}


Badania umiejętności kierowniczych przy pomocy metody MSAI – czego dotyczą i jak je przeprowadzić?

Zbadaj umiejętności kierownicze swojej kadry zarządzającej {exclamation} Sprawdź mocne i słabe strony swoich pracowników {exclamation}


Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – co warto wiedzieć o ich realizacji?

Badania satysfakcji pracowników {star} Badania zaangażowani pracowników {star} Badania kultury organizacyjnej {star}


Przykładowy raport końcowy

{star} Niniejsze opracowanie zawiera wyniki przeprowadzonego badania zaangażowania satysfakcji pracowników {star}


Pytania i dobre praktyki w badaniach pracowników

Badanie pracowników {star} badania satysfakcji pracowników {star} badanie 360 {star}


Przykładowy wzór ankiety - Badanie satysfakcji pracowników

Przykładowa ankieta badania satysfakcji pracowników {star} {storm}


Jakie są koszty realizacji badania pracowników?

Sprawdź ile kosztuje przeprowadzenie badań pracowników {star} oraz jak zmniejszyć koszty badania {storm}


Badanie sprzedawców w sklepach wielkopowierzchniowych

Sprawdź naszą przykładową ankietę {storm} badania sprzedawców pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych {star}


Bezwarunkowy dochód podstawowy a satysfakcja pracownika

Celem badania jest sprawdzenie satysfakcji pracowników z pracy w firmie. Punktem odniesienia jest ewentualny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP) {star} {storm}


Ranking Diamenty Forbesa 2023: Biostat w TOP 100

Ranking Diamenty Forbesa 2023 to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się spółek w Polsce {check} W tegorocznej edycji w pierwszej setce rankingu znalazł się Biostat {star}


Mamy własny kwestionariusz ankiety, czy możecie wykorzystać go w badaniu pracowników? Odpowiadamy: tak.

{star} Masz kwestionariusz {star} u nas możesz przeprowadzić swoje badanie!


Jak zbudować metryczkę kwestionariusza w badaniu satysfakcji pracowników?

Sprawdź jak stworzyć metryczkę {star} w badaniu satysfakcji pracowników {storm}


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań