Tag: badanie satysfakcji pracowników (24)


O metodach

„Nauka jest szczególnego rodzaju wiedzą zobiektywizowaną w postaci określonych wytworów, a także szczególnego rodzaju działalnością zbiorową ludzi, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowaną, wytwarzającą taką wiedzę. Działalność naukotwórcza uczonych podlega określonym normom, które wskazują przede wszystkim warunki, jakie winny spełniać wytwory. Normy te określają także sposoby otrzymywania wiedzy naukowej. Nie mają one charakteru sformalizowanych przepisów, są raczej nakazami postępowania zgodnego z pewnymi przewodnimi wartościami.”.[1]Same normy naukowości stanowią ważny składnik kultury i są przedmiotem zainteresowania socjologii wiedzy.

Metodologia nauki, która jest teraz głównym obiektem zainteresowania, musi traktować obowiązujące normy jako obowiązujące absolutnie i wymagać ich bezwzględnego stosowania. W każdej nauce wyróżnione zostały dwa poziomy: teoretyczny i empiryczny. Poziom rozważań teoretycznych polega w skrócie na takim powiązaniu twierdzeń i pojęć by te złożyły się na kompletną teorię. Dobrze zbudowana teoria pozwala odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania:

1. dlaczego określone zjawiska przebiegają w charakterystyczny dla siebie sposób,
2. jakie zdarzenia są prawdopodobne w przyszłości,
3. jakie działania pozwolą osiągnąć pewien wyznaczony przez nas cel

Cytujac dalej: „Teoretyk, ustalając zależności przyczynowo-skutkowe wskazuje na przyczyny główne i uboczne określonych zjawisk społecznych. W rezultacie znajomość teorii, umożliwiając trafną diagnozę, wybór właściwych środków, przewidywanie następstw stosowanych środków, uwalnia od fikcji i mitów.”[2]

Trzeba pamiętać jednak, że twierdzenia teoretyczne są prawdziwie w sensie koherencyjnym, a niekoniecznie w sensie klasycznym. W związku z tym wypracowane zostały pewne metody badań empirycznych zbierających dowody w służbie określonej teorii. Ważne jest jak pisze Henryk Januszek wraz z Janem Sikorą, że odteoretyzowanie badań empirycznych prowadzi do tak zwanego płaskiego empiryzmu, banalności stwierdzeń, jednostronności metodycznej i statystycznego ujęcia rzeczywistości społecznej.[3]

Istnieją dwa rodzaje rozumowania i budowy teorii:

1. rozumowanie indukcyjne – wyjście od szczegółu, do ogółu (przykład: Sokrates jest śmiertelny, z obserwacji wynika, że Sokrates jest człowiekiem, wszyscy obserwowani ludzie są śmiertelni)
2. rozumowanie dedukcyjne – podejście od ogółu do szczegółu (przykład: wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, Sokrates jest śmiertelny)[4]

W naukach społecznych stworzono wiele wariacji tych pojęć ale zawsze były one powiązanie z teoretyczną warstwą (w zależności teoria czasem stanowiła tło badan empirycznych, a czasem cytuje się dane empiryczne by podeprzeć argumenty teoretyczne). Ogólnie rzecz biorąc, nie istnieje recepta na prowadzenie badań w ramach nauk społecznych. Mogą się one rozwijać na wiele różnych sposobów, których tradycyjne spojrzenie na naukę nie uwzględnia. Nauka zależy jedynie od logicznego rozumowania oraz obserwacji.[5]
   
Badania empiryczne muszą być przeorowadzone z uwzględnieniem przyjętych metodam, które w najogólniejszym podziale, można rozróżnić na Metody Ilościowe, Metody Jakościowe oraz Metody Analizy. Warto także wskazać na możliwość wykorzystywania/użycia w trakcie zbierania materiału badawczego Technik Pomocniczych.
 

[1] T. Sozański, Co to jest nauka, Uniwersytet Jagielloński, s.1
http://www.cyf-kr.edu.pl/~ussozans/nauka.pdf [dostęp na 27.06.2012]
[2] H. Januszek, J. Sikora , Podstawy socjologii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1997, s. 107
[3] Tamże, s. 108
[4] E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa, 2008, s. 61
[5] Tamże, s. 72-73

 


Badania opinii pracowników – NKG Ceramics Sp. z o.o.

Już od pięciu lat wspieramy NGK Ceramics Sp. z o.o. w realizacji badań opinii i satysfakcji pracowników.

 

NGK Ceramics to innowacyjna firma z branży Automotive, specjalizująca się w produkcji ceramicznych filtrów oczyszczających DPF do silników Diesla. Obecnie realizowana edycja  badania opinii oraz satysfakcji, pozwoli pracownikom po raz kolejny wyrazić swoje odczucia dotyczace miejsca pracy, co w konsekwencji przełoży się na wsparcie realizowanej polityki personalnej.

Sprawdź nasze referencje!


Badanie kultury organizacyjnej dla FCA Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że w lipcu bieżącego roku nasz zespół rozpoczął badanie pracowników przedsiębiorstwa FCA Sp. z o.o.

 

W lipcu rozpoczęliśmy realizację badania kultury organizacyjnej firmy FCA Sp. z o.o. Firma FCA jest największym w Polsce producentem i dostawcą systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych. Badanie kultury organizacyjnej firmy pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz poznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Zakończenie realizacji badania planowane jest na koniec września bieżącego roku


Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.

Rozpoczynamy współpracę w ramach badania satysfakcji pracowników z ZPUE Holding.

 

Nasi specjaliści w najbliższym czasie rozpoczną kilkuetapowe badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding, na które składać się będzie komponent jakościowy oraz ilościowy.

 

Grupa Kapitałowa ZPUE jest producentem urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.Firma prowadzi także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Badaniem zostanie objętych w sumie około 2500 pracowników rozmieszczonych w kilkunastu oddziałach na terenie całego kraju. 


Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego {check} Sprawdź jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników {exclamation}


Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

{storm} Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. {star}


Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa

Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa {star} Badanie satysfakcji pracowników {star}


Współpraca z Lear Corporation

Współpraca z Lear Corporation {star} Współpracuj z Biostat {star} Badania satysfakcji pracowników {star}


Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów

Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów {star} Przeprowadź badanie pracowników wraz z ekspertami Biostat {star}


Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

Zadowoleni pracownicy to sukces każdej firmy {storm}. Satysfakcja pracownika {storm} przekłada się na jego efektywność i produktywność. Przeprowadzaj regularnie badania satysfakcji pracowników. {check}


Badanie satysfakcji pracowników - pracowniczy problem

Skorzystaj z rozwiązań jakie daje rynek. Dbaj o swoich pracowników. {storm} Bądź firmą, która daje możliwości. Przeprowadź badanie satysfakcji pracowników. {storm} Już dziś zadzwoń do BioStat {exclamation}{exclamation}


Regulamin

{check} Regulamin portalu badania-satysfakcji-pracownikow.pl {check}


Anonimowość w badaniu pracowników – dlaczego jest ważna?

Anonimowość w badaniu pracowników zapewnia większe zainteresowanie badaniem wśród pracowników. {check} e-badania pracowników podniosą wydajność Twojej firmy {exclamation}{exclamation}


Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników produkcji?

Sprawdź jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników {exclamation} Zyskaj przewagę konkurencyjną {storm}


Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dużej sieci handlowej – jak i dlaczego warto je realizować?

Badania satysfakcji {check} Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki badaniom satysfakcji {exclamation} Badaj regularnie satysfakcję pracowników i zyskaj przewagę konkurencyjną {star}


Benchmark w badaniach pracowników – jak porównać poziom satysfakcji pracowników z konkurencją

Sprawdź poziom satysfakcji pracowników i porównaj ją z konkurencją {exclamation} Badania satysfakcji klientów {check} Badanie opinii klientów {check}


Badania umiejętności kierowniczych przy pomocy metody MSAI – czego dotyczą i jak je przeprowadzić?

Zbadaj umiejętności kierownicze swojej kadry zarządzającej {exclamation} Sprawdź mocne i słabe strony swoich pracowników {exclamation}


Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – co warto wiedzieć o ich realizacji?

Badania satysfakcji pracowników {star} Badania zaangażowani pracowników {star} Badania kultury organizacyjnej {star}


Pytania i dobre praktyki w badaniach pracowników

Badanie pracowników {star} badania satysfakcji pracowników {star} badanie 360 {star}


Przykładowy wzór ankiety - Badanie satysfakcji pracowników

Przykładowa ankieta badania satysfakcji pracowników {star} {storm}


Jakie są koszty realizacji badania pracowników?

Sprawdź ile kosztuje przeprowadzenie badań pracowników {star} oraz jak zmniejszyć koszty badania {storm}


Badanie sprzedawców w sklepach wielkopowierzchniowych

Sprawdź naszą przykładową ankietę {storm} badania sprzedawców pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych {star}


Bezwarunkowy dochód podstawowy a satysfakcja pracownika

Celem badania jest sprawdzenie satysfakcji pracowników z pracy w firmie. Punktem odniesienia jest ewentualny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP) {star} {storm}


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań