Tag: badanie satysfakcji pracowników (3)

Jakie pytania warto zadać w badaniu satysfakcji pracowników?

Podstawą dobrze rozwijającego się zespołu są zadowoleni pracownicy. Niezadowolenie może wynikać z wielu źródeł, a przy tym obniża jakość pracy. Pracownicy, którzy nie odczuwają zadowolenia, nie potrafię efektywnie wykonywać powierzonych im obowiązków, a także mogą w negatywny sposób wpłynąć na innych członków zespołu. Dlatego warto przeprowadzać w regularny sposób badania satysfakcji pracowników i eliminować tym samym czynniki wpływające na niskie zadowolenie.

 

Aspekty, które podlegają pod badanie zadowolenia

Dzięki przeprowadzonym badaniom można zadbać o utrzymanie pozytywnych relacji między pracownikami, a także wpłynąć na pozytywną ocenę środowiska pracy. Badaniu mogą podlegać takie aspekty, jak:

 1. relacje z organizacją i odczuwane zadowolenie,
 2. praca zespołowa,
 3. przepływ informacji,
 4. relacje z przełożonymi,
 5. odczuwana pasja z wykonywanej pracy i samoocena pracownika,
 6. opinia pracowników,
 7. życie zawodowe, a życie osobiste w kontekście odczuwanej satysfakcji,
 8. równe traktowanie członków zespołu oraz poczucie spełnienia, bycia ważnym.

 

Przykładowe pytania, które mogą pojawić się w ankiecie

W nawiązaniu do wyżej wymienionych aspektów badania satysfakcji pracowników, w ankiecie można zawrzeć takie pytania, jak:

 • Czy posiadasz jasno określony zakres swoich obowiązków?
 • Czy rozumiesz swoją rolę w osiąganym sukcesie firmy?
 • Czy zamierzasz pracować dla tej samej firmy w najbliższych dwóch latach?
 • W skali od 1-7 jak oceniasz możliwość rozwoju swojej kariery w firmie?
 • Czy jesteś zadowolony z wykonywanej pracy?
 • Czy zespół, w którym pracujesz stanowi dla ciebie inspiracje/wsparcie?
 • Czy firma/przełożony informuje cię o wszystkich dostępnych narzędziach/zbliżających się wydarzeniach?

 

Pytania, które pozwolą ocenić relacje między pracownikami a przełożonymi

Jednym z ważniejszych obszarów z punktu widzenia pracownika są relacje występujące między nim i przełożonymi. W celu zbadania tych relacji zadaje się takie pytania, jak:

 • Czy twoi przełożeni zachęcają cię do podjęcia kolejnych zadań?
 • Czy czujesz się doceniony/wysłuchany przez przełożonych?
 • Czy możesz swobodnie dzielić się swoimi opiniami i pomysłami?
 • Czy czujesz, że twoje wynagrodzenie jest adekwatne do pracy, którą wykonujesz?
 • Czy przełożony szanuje twój czas wolny?
 • Czy otrzymujesz pochwały/konstruktywne opinie od swojego przełożonego?
 • Czy uważasz, że wszyscy pracownicy są traktowani równo?
   

Jak przeprowadzić badania satysfakcji pracowników?

Organizując badania satysfakcji pracowników najlepiej rozpocząć od poinformowania osób, które będą podlegały badaniu o tym, że takie badanie będzie miało miejsce. Dobrą praktyką jest wcześniejsze powiedzenie pracownikom o tym, czemu te badanie ma służyć oraz w jaki sposób i kiedy zostanie ono przeprowadzone. Niektóre zakłady pracy decydują się na zlecenie produkcji specjalnych materiałów informacyjnych np. w postaci plakatów oraz ulotek informujących o badaniu, jego celach i czasie trwania.  Istotną kwestią jest także zapewnienie pracowników o anonimowości badania. Zatrudnione przez nas osoby powinny mieć pewność, że pracodawca nie będzie w stanie uzyskać informacji o tym, jak w badaniu odpowiadali poszczególni pracownicy. Warto wiedzieć, że zapewnienie anonimowości badania istotnie zwiększa współczynnik response rate – a więc liczbę pracowników, którzy decydują się na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Największą zaletą badań prowadzonych z zasadą poszanowania poufności jest jednak to, że pracownicy nie boją się udzielać wówczas szczerych odpowiedzi – również tych krytycznych wobec swojego pracodawcy. Należy pamiętać, iż tego typu badania nie tylko powinny odpowiedzieć na pytanie co w danym miejscu pracy funkcjonuje dobrze, ale także jakie aspekty wymagają pewnej poprawy.

Badania satysfakcji pracowników najlepiej przeprowadzić za pomocą metod ilościowych. Narzędziem podczas tego rodzaju badań jest kwestionariusz ankiety. Może być on rozprowadzony wśród pracowników poprzez wysłanie im np. na adres poczty elektronicznej linka do elektronicznej wersji formularza (technika CAWI), jak również wydawany im w formie papierowej (technika PAPI). W przypadku większych przedsiębiorstw często do badań wykorzystuje się również tzw. kioski ankietowe, które są przez wykonawcę badania ustawiane na terenie zakładu pracy. Pracownik mając wolną chwile – np. w trakcie przerwy w pracy – może podejść do takiego kiosku i wypełnić ankietę, która ma postać elektroniczną.
 

Korzyści z badań satysfakcji pracowników

W tym miejscu warto także wspomnieć o korzyściach płynących z badań satysfakcji pracownika. Należy tutaj wskazać, iż badania te przede wszystkim pozwolą nam ocenić, czy nasi pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy oraz warunków, w jakich swoje zadania wykonują. W dobie rosnącej między firmami konkurencji o pozyskanie pracownika badania te pozwolą nam ocenić jakie są nasze mocne oraz słabe strony, jako pracodawcy. Szybkie zdiagnozowanie ewentualnych problemów może przyczynić się do wdrożenia rozwiązań, które pozwolą utrzymać pracownika w firmie. Ograniczenie rotacji pracowników ma przełożenie na finanse danego zakładu pracy. Pracownik zadowolony, to na ogół pracownik efektywny, sprawnie wykonujący swoje obowiązki, co przekłada się na konkretny wynik finansowy. Należy też pamiętać, iż wielu spośród nowo przyjętych pracowników zanim będzie w stanie w pełni efektywnie wykonywać swoje obowiązki musi najpierw przejść szkolenia, wdrożyć się do wykonywania swojej pracy. Pochłania to zarówno czas – zarówno tego pracownika, jak i szkolących go osób – jak i pieniądze. Jeśli zatem widzimy, iż na pewnych stanowiskach pracy osoby ciągle się zmieniają – przychodzą do pracy, by po kilku tygodniach, bądź miesiącach się z niej zwolnić – wówczas warto pomyśleć nad badaniami satysfakcji pracowników. Pomogą one zdiagnozować największe problemy pracowników na danym stanowisku pracy, a rekomendacje opracowane przez specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat przyczynią się z pewnością do ich rozwiązania. O badaniach satysfakcji pracowników warto pomyśleć także wówczas, gdy nie dostrzegamy problemów w naszej firmie. To, że pracownicy nie zgłaszają nam żadnych potrzeb i problemów nie musi oznaczać, że ich nie mają. Z różnych względów być może nie chcą nam po prostu o nich powiedzieć. Badania satysfakcji pracowników mogą pomóc zdiagnozować także te – pozornie ukryte – potrzeby oraz ukrywane problemy. Pracodawca decydując się na przeprowadzenie tego typu badań może też zyskać uznanie w oczach swoich pracowników. Mogą oni potraktować przeprowadzenie tego typu badań jako wyraz zainteresowania pracodawcy ich potrzebami – i w ten sposób odczuć, że są ważni i potrzebni.

 

Kilka uwag zanim zbudujesz ankietę

Budując ankietę warto pamiętać o ujęciu wszystkich kluczowych aspektów dla funkcjonowania pracownika w danej organizacji. Ważne jest, aby pracownik miał szansę odpowiedzieć na pytania zamknięte, jak i otwarte, które pozwolą mu w anonimowy i swobodny sposób uzasadnić swoje odpowiedzi. Niezależnie od budowy ankiety badanie satysfakcji pracowników powinno być przeprowadzone w sposób poufny oraz w regularnych odstępach czasu, co zapewni rzetelność posiadanych danych o zatrudnionych pracownikach.

 


Zobacz także:


Badanie satysfakcji pracowników - pracowniczy problem

Co można poradzić na odpływ wykwalifikowanych pracowników? W dzisiejszych czasach coraz trudniej utrzymać odpowiednich specjalistów na dłużej w jednym miejscu, przez to często stworzenie zgranego, profesjonalnego zespołu często graniczy niemal z cudem. Wiele problemów w relacjach między współpracownikami wiąże się ze szczegółami, które umykają nam w codziennym natłoku spraw. W przypadku małych działalności otwarta rozmowa z każdym i rozwiązywanie sporów w cztery oczy może się udać, ale w większych przedsiębiorstwach nie jest możliwe choćby spróbowanie zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych każdego z pracowników. Pracodawcy są zmuszeni szukać nowych metod aby zawalczyć o lojalność swoich podwładnych i dokładać coraz większych starań przy tworzeniu dobrej atmosfery w firmie. Oczywiście do tego potrzebna jest obustronna współpraca, ale w czasach natłoku obowiązków i informacyjnego chaosu coraz o nią trudnej.

 

Warto poznać swoje zasoby

Pod hasłem badanie satysfakcji pracowników kryje się znacznie więcej, niż to na pierwszy rzut oka wygląda. Chodzi tu kompleksową usługę diagnozy potrzeb pracowników i sposobów współpracy na różnych szczeblach. Profesjonalny projekt tego typu prac zawiera również analizę potrzeb szkoleniowych pracowników, weryfikację systemów awansu i gratyfikacji, tak by spełniały one oczekiwania wszystkich. W ramach badań kompetencji pracowników często udaje się odkryć pokłady kreatywnych rozwiązań, które z różnych względów nie miały do tej pory możliwości zaistnieć. Dzięki temu pracodawca może pomóc pracownikowi lepiej realizować się w pracy. Być może wystarczy przeniesienie osoby z jednego działu do innego, żeby uformował się zespół, dla którego nie będzie rzeczy niemożliwych do zrobienia? Warto też podkreślić, że dla każdego ambitnego przedsiębiorstwa dobry zespół powinien stanowić wizytówkę firmy i świadczyć o jej sukcesie również poza murami miejsca pracy.

 

Mój problem – moje rozwiązanie

Podobnie jak w firmie, tak i w przypadku projektu badawczego istotna jest współpraca. Dlatego tak ważne jest, aby podobne prace zlecić zaufanym specjalistom, których celem będzie stworzenie badania pod kątem indywidualnych problemów placówki. Standardem są dzisiaj konsultacje z klientem na każdym etapie projektu. Wieloaspektowa analiza musi koncentrować się wokół problematyki stanowiącej szczególny przedmiot zainteresowania zlecającego. Tworzenie spersonalizowanego raportu razem z odpowiednio dobranymi do potrzeb zleceniodawcy wdrożeniami może powstać wyłącznie przy dobrym określeniu założeń wyjściowych, wypracowywanych we współpracy z klientem. Istotne jest to, że pracodawcy mogą w każdej chwili nanieść swoje sugestie i poprawki, które zostaną uwzględnione przez badaczy, pozwalając interpretować zebrany materiał w stosownym kontekście. Badania satysfakcji pracowników przynoszą wymierne korzyści, pozwalając na zlikwidowanie problemów, które stoją na drodze rozwoju firmy i określając kierunek korzystnych zmian.

 


Zobacz także:


Anonimowość w badaniu pracowników – dlaczego jest ważna?

Badania pracowników stanowią ważny element diagnozy danego przedsiębiorstwa. Pozwalają one poznać m.in.:
 

 • jaki jest poziom zadowolenia z wykonanej pracy zatrudnionych u nas osób,
 • jakie są czynniki, które motywują do pracy, a jakie do niej zniechęcają,
 • jakie jest zaangażowanie osób na poszczególnych stanowiskach w wykonywanie swojej pracy,
 • co pracownicy sądzą o panującej w danej firmie kulturze organizacyjnej,
 • czy istnieje potrzeba szkolenia pracowników, a jeśli tak, to których i w jakim zakresie,
 • czy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy są przez pracodawcę zapewnione, a przez pracowników przestrzegane,
 • jakie relacje panują między pracownikami.

Dobrze przeprowadzone badania pracowników mogą zatem pomóc ocenić sytuację panującą w danym miejscu pracy – zarówno pod kątem słabych stron firmy, jako pracodawcy, jak i jej mocnych stron. Poznając opinie pracowników o swojej firmie możemy podjąć działania, które będą zmierzać do poprawy sytuacji w tych miejscach, co do których zatrudniani przez nas pracownicy mają najwięcej zastrzeżeń. Wyciągnięte z badań wnioski i stworzone na ich podstawie rekomendacje mogą, po ich zaimplementowaniu w miejscu pracy, przyczynić się np. do zwiększenia poziomu zaufania pracowników względem swojego pracodawcy, zwiększyć ich lojalność wobec firmy. Tym samym ograniczona może zostać ich rotacja – w tym odchodzenie z pracy osób z największym doświadczeniem i umiejętnościami, które w największym stopniu decydują o tym, jaki wynik firma osiąga. Nie można także zapomnieć, iż zadowoleni pracownicy zawsze będą stanowili najlepszą wizytówkę naszej firmy. Mogą oni rekomendować swoim znajomym nie tylko wytwarzane przez nas produkty, czy usługi, lecz także polecać naszą firmę jako dobre miejsce pracy, gdzie warto aplikować. W ten sposób małym nakładem sił i środków nie tylko możemy zwiększyć naszą sprzedaż, ale również pozyskać kolejnych, kompetentnych pracowników. Wobec powyższego w pełni uprawnionym jest stwierdzenie, iż dobrze przeprowadzone badania pracowników mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania firmy. 
 

Anonimowość w badaniach pracowników

Ważnym aspektem badań pracowników jest kwestia zapewnienia w ich trakcie anonimowości. Dlaczego jest to istotne? Otóż decydując się na tego rodzaju badania przede wszystkim powinno nam zależeć na uchwyceniu prawdziwego obrazu sytuacji, jaka panuje na tworzonych przez nas miejscach pracy. Należy pamiętać, iż badania te nie tyle powinny służyć temu, aby wykazać „jak jest dobrze”, co przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie o to „co mogłoby być lepiej”. W związku z tym pracownicy, którzy są objęci badaniem powinni być całkowicie przekonani, że ich odpowiedzi – nawet te, które nie są pochlebne wobec pracodawcy – pozostaną anonimowe. Pracownik nie może obawiać się tego, że w sytuacji gdy podczas badań wyrazi o swoim pracodawcy/przełożonym mocno krytyczną opinię, to w następstwie spotkają go za to nieprzyjemne konsekwencje.
 

Należy też pamiętać, iż w wielu firmach istnieją liczne, nieformalne sieci powiązań i relacji między pracownikami. Zdarza się, iż wychodzą one poza obszar pracowniczy i przekładają się na życie prywatne pracowników. Wszelkie występujące „na prywatnej stopie” animozje i antypatie, a z drugiej strony stosunki koleżeńskie a nawet przyjaźnie między poszczególnymi pracownikami, mogą mieć wpływ na wykonywane przez nich obowiązki zawodowe oraz ogólną atmosferę panującą w miejscu pracy. Aby poznać te „nieformalne” relacje potrzebne jest zapewnienie poufności badanym osobom.
 

Trzeba także podkreślić, iż zapewnienie anonimowości badania wyraźnie zwiększa udział respondentów w badaniu. Pracownicy o wiele chętniej wezmą udział w badaniu, jeśli będą wiedzieli, że ich odpowiedzi – również krytyczne wobec pracodawcy – pomogą zmienić sytuację obecną w ich firmie na lepsze. Warto ich zatem przed rozpoczęciem badania zaznajomić z jego celami oraz podkreślić, iż udział w nim jest dobrowolny oraz anonimowy.
 

Jak zapewnić anonimowość podczas badań pracowników?

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® mając duże doświadczenie w realizowaniu badań pracowników wypracowało odpowiednie procedury i mechanizmy gwarantujące anonimowość respondentów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż już sam fakt, że badanie jest realizowane przez zewnętrznego wykonawcę może zapewnić większą otwartość i szczerość badanych osób, zwłaszcza przy odpowiedziach na pytania, które z różnych względów mogą one uznać za w jakiś sposób „drażliwe”, „trudne”, „delikatne”.
 

W przypadku badań o charakterze ilościowym specjaliści pracujący w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat® stworzyli rozwiązania w postaci specjalnych mechanizmów logowania do internetowego kwestionariusza ankiety za pomocą jednorazowych kodów oraz unikalnych danych identyfikacyjnych. Rozwiązaniem gwarantującym anonimowość i poufność badanych jest też wolny dostęp do kwestionariusza ankiety. Warto w tym miejscu przybliżyć, jak działają te mechanizmy zabezpieczające anonimowość respondenta - e-badania pracowników.
 

 • Mechanizm jednorazowych kodów polega na tym, iż pracownik, który podlega badaniu otrzymuje wiadomość e-mail  z zaproszeniem do udziału w badaniu wraz z linkiem prowadzącym go do kwestionariusza badania. Kwestionariusz ten pozostaje jednak zamknięty do momentu wygenerowania specjalnego kodu. Kod jest generowany samodzielnie przez pracownika, wpływa na jego pocztę elektroniczną i można go wykorzystać tylko jeden raz. Jeśli pracownik w trakcie wypełniania ankiety przerwie ją i zamknie sesję, wówczas nie będzie miał on możliwości powrotu do niej w późniejszym czasie. Odzyskać dostęp można wyłącznie poprzez kontakt z helpdeskiem Biostat®. Mechanizm jednorazowych kodów można wykorzystać również podczas badań prowadzonych z wykorzystaniem kiosku ankietowego. Wówczas Wykonawca badania generuje pulę kodów, która odpowiada liczbie osób, które podlegają badaniu. Każdemu badanemu przysługuje tylko jeden kod dostępu do udziału w badaniu. Podstawową zaletą tego mechanizmu jest pełna anonimowość badanych – nie potrafi ich zidentyfikować nawet Wykonawca badania. To z kolei przekłada się na wysoki współczynnik response rate – tj. duży odsetek respondentów, którzy biorą udział w badaniu.
 • Mechanizm unikalnych danych identyfikacyjnych polega na przesłaniu na adres e-mail pracownika zaproszenia do udziału w badaniu wraz z indywidualnymi danymi do logowania (login, hasło) przydzielonymi przez Wykonawcę badania. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż respondent może w trakcie wypełniania ankiety przerwać ją, a następnie – w wolnej chwili – powrócić do jej wypełniania, logując się ponownie za pomocą otrzymanych wcześniej danych identyfikacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku tego mechanizmu istnieje techniczna możliwość identyfikacji przez Wykonawcę badania danego respondenta. Badania z wykorzystaniem tej metody charakteryzują się zatem nieco niższym współczynnikiem response rate.
 • Mechanizm wolnego dostępu do kwestionariusza ankiety polega na tym, iż pracownikom na ich pocztę elektroniczną zostaje wysłany, wraz z zaproszeniem do udziału w badaniu, link do kwestionariusza ankiety. Każda osoba, która posiada link może przystąpić do wypełnienia ankiety. Zaletą tego rozwiązania jest pełna anonimowość respondentów oraz wysoki współczynnik udziału w badaniu. Wadą jest ograniczona kontrola nad procedurą realizacji badania. Dostęp otwarty znajduje zastosowanie także w przypadku kiosków ankietowych.
   

Rodzaje badań pracowników

Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat® prowadzi badania dotyczące różnych aspektów obecności pracownika w firmie. Badania te zazwyczaj przybierają charakter ilościowym, a podstawowym narzędziem badawczym pozostaje kwestionariusz ankiety wypełniany drogą tradycyjną (PAPI), internetową (CAWI), lub też przy pomocy ustawionych w miejscu pracy specjalnych kiosków ankietowych.
 

Specjaliści mogą pomóc zaprojektować, a następnie przeprowadzić zarówno okresową ocenę pracowników, badanie satysfakcji pracowników, badanie kompetencji pracowników, badanie potrzeb szkoleniowych pracowników. Dużą popularnością cieszą się także badania metodą 360 stopni, które mają na celu ocenę całego otoczenia badanego pracownika. W tym badaniu pracownik, który podlega ocenie innych (współpracowników, przełożonych), sam równocześnie dokonuje samooceny. Osoba, która jest oceniana nie zna szczegółowych ocen innych, lecz otrzymuje ogólną informację o opinii otoczenia na swój temat, z podziałem na poszczególne obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości. Badanie to ukazuje poszczególnym pracownikom (a także przełożonym, szefowi – jeśli te osoby także podlegają badaniu), jakie ich cechy są przez współpracowników uznawane za atuty, a które są odbierane za wady, są traktowane przez innych negatywnie. Tego rodzaju badania pozwalają np. określić indywidualne ścieżki rozwoju i kariery, pozwalają poprawić kulturę organizacyjną firmy, czy pomagają zidentyfikować ukryte dotychczas umiejętności i kompetencje danego pracownika.

 


Zobacz także:


Copyright @ 2018 - 2022 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań