Tag: badania zaangażowania pracowników (1)

Przykładowa ankieta do badania zaangażowania pracowników

Ankieta do badania zaangażowania pracowników ⚡ zawiera pytania dotyczące satysfakcji z pracy, warunków pracy, relacji w pracy, kultury organizacyjnej oraz zaangażowania i motywacji. ⚡


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań