Tag: badania hr (1)

Badania HR

Badania HR realizowane przez naszą firmę, mają na celu rozpoznanie profili pracowników ze względu na cechy psychograficzne. Weryfikujemy kompetencje interpersonalne załogi, a co za tym idzie zdolności adaptacji, do środowiska pracy.

 

Pozyskane w toku badania informacje mogą posłużyć m.in.:

  • Zwiększeniu efektywności i wydajności zarządzania,
  • Odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału drzemiącego w pracownikach,
  • Zwiększeniu satysfakcji pracowników oraz ich zaangażowania,
  • Optymalizacji pod względem selekcji i rekrutacji pracowników,
  • Właściwemu dostosowaniu systemu szkoleniowo-motywacyjnego w celu stymulowania rozwoju kadr,
  • Odpowiedniemu planowaniu ścieżek awansu i samorealizacji pracowników,
  • Uzyskaniu wiedzy odnośnie panującej w firmie kultury organizacyjnej,
  • Identyfikacji czynników wymagających zmian i usprawnień.

 

Stosowanie metody
w badaniach HR

 

Badania HR realizujemy posługując się zarówno techniką ankietyzacji papierowej (PAPI) lub internetowej (CAWI). Dobór ten uzależniamy zwłaszcza od możliwości pracowników, np. ze względu na ich wiek czy posiadane kompetencje w zakresie obsługi komputera. W każdym przypadku zapewniamy najwyższe standardy anonimowości pomiarów.

 

Jednocześnie w celu prowadzenia badań HR wykorzystujemy testy psychologiczno-społeczne, w których wyniki poddajemy profesjonalnej analizie psychometrycznej.

 

 

 

Prowadzimy badania kompetencji pracowniczych. Badania wykonywane są w zakresie behawioralnym, ról społecznych, strategii relacyjnych i typów osobowości. Wszechstronne badania, są niezwykle użyteczne dla kadry kierowniczej, jak i samych pracowników. Badając swój zespół i jego możliwości, możemy lepiej dopasować pracowników do stanowiska pracy, wykorzystać potencjał i talenty danego pracownika, a także lepiej dobrać zespół do danego zadania. Wszystkie te elementy są kluczowe w budowaniu odpowiedniego zespołu pracowniczego i efektywnego wykorzystana posiadanych zasobów ludzkich w celu przynoszenia korzyści i zysku firmie.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej szczegółów na temat naszej oferty.

 

Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań
+48 666 069 831

 


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań