Tag: badania ankietowe (1)

Metody i techniki w badaniach pracowników

Badania ankietowe ⚡ są kluczowym narzędziem dla firm, umożliwiającym efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, dzięki analizie perspektyw pracowników z zachowaniem anonimowości, przy wykorzystaniu zarówno metod tradycyjnych, jak i cyfrowych. ✅


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań