english

Badania HR

Badania HR realizowane przez naszą firmę mają na celu rozpoznanie profili pracowników ze względu na cechy psychograficzne. Weryfikujemy kompetencje interpersonalne załogi, a co za tym idzie zdolności adaptacji do środowiska pracy.

Pozyskane w toku badania informacje mogą posłużyć m.in.:
  • Uzyskaniu wiedzy odnośnie potrzeb i możliwości pracowników;
  • Zwiększeniu efektywności i wydajności zarządzania;
  • Odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału drzemiącego w pracownikach;
  • Zwiększeniu satysfakcji pracowników oraz ich zaangażowania;  
  • Optymalizacji pod względem selekcji i rekrutacji pracowników;
  • Właściwemu dostosowaniu systemu szkoleniowo-motywacyjnego w celu stymulowania rozwoju kadr;
  • Odpowiedniemu planowaniu ścieżek awansu i samorealizacji pracowników;
  • Uzyskaniu wiedzy odnośnie panującej w firmie kultury organizacyjnej;
  • Identyfikacji czynników wymagających zmian i usprawnień;

Stosowane metody w badaniach HR

Badania HR realizujemy posługując się zarówno techniką ankietyzacji papierowej (PAPI) lub internetowej (CAWI). Dobór ten uzależniamy zwłaszcza od możliwości pracowników, np. ze względu na ich wiek czy kompetencje w zakresie obsługi komputera. W każdym przypadku zapewniamy najwyższe standardy anonimowości pomiarów.

Jednocześnie w celu prowadzenia badań HR wykorzystujemy testy psychologiczno-społeczne, z którym wyniki poddajemy profesjonalnej analizie psychometrycznej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej szczegółów na temat naszej oferty.
 

SZYBKI KONTAKT

Jakub Galeja
+48 530 610 330